Zonnepanelen op land

Algemene informatie
Zonnepanelen worden op land geplaatst wanneer er onvoldoende geschikt dakoppervlak ter beschikking is. Er kan gekozen worden voor een statische toepassing maar ook voor panelen die in één of twee richtingen meedraaien met de zon. Het voordeel van het op land plaatsen van de zonnepanelen is dat de panelen goed op het zuiden gericht kunnen worden.

Voor meer informatie met betrekking tot de werking van zonnepanelen klik hier.

voorbeeld balk PV op land

 

Duurzaamheid
Bij de productie van elektriciteit uit zonlicht komen geen schadelijke stoffen vrij. Hiermee draagt zonne-energie bijna niet bij aan het broeikaseffect. De indirecte energie die benodigd is voor het produceren van de onderdelen van een zonnestroomsysteem is binnen 3 jaar terugverdiend (Bron: Sherwani 2009). Zonnepanelen hebben een verwachte levensduur van minimaal 25 jaar. Na gebruik kunnen deze volledig worden gerecycled.

Toepassingsgebied
– Midden- en kleinbedrijf (MKB)
– Agrarische sector
– Vereniging van eigenaren (VVE)
– Particuliere collectieven.

Vergunningen
– Omgevingsvergunning voor het plaatsen van panelen op het land binnen het bouwblok.
– Bestemmingsplan wijziging indien het bestaande bestemmingsplan beperkingen oplegd ten aanzien van zonnepanelen op land.

Subsidies
– Stimulering Duurzame Energie (SDE)
– Provinciale of gemeentelijke aanvullende subsidies.

Neem voor de actuele stand van zaken omtrent subsidies contact op met Daniels Smart Energy

Financiering
Met betrekking tot de financiering zijn er zogenoemde “groene leningen”. Bij deze leningen krijg je korting op het rentepercentage. Deze leningen zijn voornamelijk bedrijfsmatig bedoeld. Voor particulieren bieden de meeste banken gunstige leenvoorwaarden aan ten aanzien van duurzame energie.

Wilt u een financiering aanvragen bij uw bank voor zonnepanelen en heeft u een gedegen onderbouwing nodig ten aanzien van de terugverdientijd? Daniels Smart Energy kan u ondersteunen door middel van een terugverdientijdberekening en advies bij uw accountant en bank.

Fiscale voordelen
– Energie investeringsaftrek (EIA)
– Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Neem voor de actuele voorwaarden contact op met Daniels Smart Energy.

Rentabiliteit
De terugverdientijd wordt voor een deel bepaald door de oriëntatie, hellingshoek en schaduw vorming. Fiscale regelingen en subsidies kunnen de terugverdientijd aanzienlijk verkorten. Het belangrijk dat het vermogen van het systeem afgestemd is op het elektriciteitsverbruik en verbruiksprofiel. Voor een optimale opbrengst is het belangrijk dat de installatie op de juiste wijze wordt samengesteld en geïnstalleerd. De lage onderhoudskosten en een levensduur van minimaal 25 jaar maken de investering in een PV systeem op land interessant. Naast het zoeken naar de meest rendabele oplossing besteedt Daniels Smart Energy ook veel aandacht aan esthetiek. Wij vinden het belangrijk dat een PV systeem zo goed mogelijk past in het landschap.

De terugverdientijd voor zonnepanelen op land ligt tussen 7 en 13 jaar. Voor een klantspecifieke terugverdientijd berekening die ook voor een financiering gebruikt kan worden kunt u het beste contact opnemen met ons.

Neem direct contact met ons op