Zonnepanelen op dak

Algemene informatie
De meeste zonnepanelen worden gemonteerd op daken. Dakvlakken tussen Zuidoost en Zuidwest en platte daken zijn het meest geschikt. Overige dakvlakken, gevels en balkonnen kunnen ook geschikt zijn onder voorwaarden. In verband met de regelgeving omtrent asbest kunnen er geen zonnepanelen worden geplaatst op daken waar asbest aanwezig is. Wij kunnen ook voor u de asbestsanering begeleiden alvorens er een PV installatie wordt geplaatst.

Voor meer informatie met betrekking tot de werking van zonnepanelen klik hier.

voorbeeld balk PV op dak

 

Duurzaamheid
Bij de productie van elektriciteit uit zonlicht komen geen schadelijke stoffen vrij. Hiermee draagt zonne-energie bijna niet bij aan het broeikaseffect. De indirecte energie die benodigd is voor het produceren van de onderdelen van een zonnestroomsysteem is binnen 3 jaar terugverdiend (Bron: Sherwani 2009). Zonnepanelen hebben een verwachte levensduur van minimaal 25 jaar. Na gebruik kunnen deze volledig worden gerecycled.

Toepassingsgebied
– Midden- en kleinbedrijf (MKB)
– Agrarische sector
– Vereniging van eigenaren (VVE)
– Particuliere collectieven.

Vergunningen
– Omgevingsvergunning voor het plaatsen van panelen bij monumenten, beschermd dorp/ stadsgezicht.
– Omgevingsvergunning bij het eventueel vervangen (sloopvergunning) van de bestaande dakbedekking en het terugplaatsen van nieuwe dakbedekking (bouwvergunning).

Subsidies
– Stimulering Duurzame Energie (SDE)
– Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop (Atsma regeling)
– Provinciale of gemeentelijke aanvullende subsidies.

Neem voor de actuele stand van zaken omtrent subsidies contact op met Daniels Smart Energy

Financiering
Met betrekking tot de financiering zijn er zogenoemde “groene leningen”. Bij deze leningen krijg je korting op het rentepercentage. Deze leningen zijn voornamelijk bedrijfsmatig bedoeld. Voor particulieren bieden de meeste banken gunstige leenvoorwaarden aan ten aanzien van duurzame energie.

Wilt u een financiering aanvragen bij uw bank voor zonnepanelen en heeft u een gedegen onderbouwing nodig ten aanzien van de terugverdientijd? Daniels Smart Energy kan u ondersteunen door middel van een terugverdientijdberekening en advies bij uw accountant en bank.

Fiscale voordelen
– Energie investeringsaftrek (EIA)
– Milieu investeringsaftrek (MIA)
– Willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL)
– Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Neem voor de actuele voorwaarden contact op met Daniels Smart Energy.

Rentabiliteit
Belangrijk bij de overweging om te investeren in een PV systeem is de terugverdientijd van de investering en de levensduur van het systeem. De terugverdientijd wordt voor een deel bepaald door de oriëntatie, hellingshoek en schaduw vorming. Fiscale regelingen en subsidies kunnen de terugverdientijd aanzienlijk verkorten. Het is belangrijk dat het vermogen van het systeem afgestemd wordt op het elektriciteitsverbruik en het verbruiksprofiel. Voor een optimale opbrengst is het belangrijk dat de installatie op de juiste wijze wordt samengesteld en geïnstalleerd. Daniels Smart Energy adviseert bij het realiseren van het meest rendabele systeem en het kiezen van de meest optimale uitvoering. De lage onderhoudskosten en een levensduur van minimaal 25 jaar maken de investering in een PV systeem erg interessant. Naast het zoeken naar de meest rendabele oplossing besteedt Daniels Smart Energy ook veel aandacht aan esthetiek. Wij vinden het belangrijk dat een PV systeem zo goed mogelijk past in het landschap en gebouwde omgeving

De terugverdientijd voor zonnepanelen op dak ligt tussen 6 en 12 jaar. Voor een klantspecifieke terugverdientijd berekening die ook voor een financiering gebruikt kan worden kunt u het beste contact opnemen met ons.

Referenties

Neem direct contact met ons op