Zonnecollectoren

Algemene informatie
De meeste zonnecollectoren worden gemonteerd op daken. Schuine daken tussen Zuidoost en Zuidwest en platte daken zijn het meest geschikt. Bij grote installaties kan ook een op land installatie worden overwogen. Een zonnecollector zorgt dat de energie van de zon omgezet wordt in warm water. Meest gangbaar zijn de vlakke plaat en de vacuüm buis collectoren. Het warme water wordt op dagniveau opgeslagen in een warmwater buffer. Een zonnecollector en -boiler worden vaak in combinatie met een conventionele gasketel gebruikt voor ruimteverwarming en/of tapwater. Het is op dit moment financieel nog niet verantwoord om de energie die je in de zomer te veel hebt op te slaan voor de winter (buffer).

Een zonnecollector en -boiler kan ook in combinatie met een warmtepomp worden toegepast. Zonnecollectoren in combinatie met andere technologieën zijn nog volop in ontwikkeling. Daniels Smart Energy volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Voor meer informatie met betrekking tot de werking van zonnecollectoren klik hier.

voorbeeld balk zonnecollectoren

 

Toepassingsgebied
– Midden- en kleinbedrijf (MKB)
– Agrarische sector
– Vereniging van eigenaren (VVE)
– Particuliere collectieven.

Vergunningen
– Omgevingsvergunning voor het plaatsen van panelen bij monumenten, beschermd dorp/ stadsgezicht.

Subsidies
– Stimulering Duurzame Energie (SDE)
– Provinciale of gemeentelijke aanvullende subsidies.

Neem voor de actuele stand van zaken omtrent subsidies contact op met Daniels Smart Energy

Financiering
Met betrekking tot de financiering zijn er zogenoemde “groene leningen”. Bij deze leningen krijg je korting op het rentepercentage. Deze leningen zijn voornamelijk bedrijfsmatig bedoeld. Voor particulieren bieden de meeste banken gunstige leenvoorwaarden aan ten aanzien van duurzame energie.

Wilt u een financiering aanvragen bij uw bank voor zonnepanelen en heeft u een gedegen onderbouwing nodig ten aanzien van de terugverdientijd? Daniels Smart Energy kan u ondersteunen door middel van een terugverdientijdberekening en advies bij uw accountant en bank.

Fiscale voordelen
– Energie investeringsaftrek (EIA)
– Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Rentabiliteit
Zonnecollectoren zijn een bewezen duurzame technologie en worden veel toegepast. Het installeren van zonnecollectoren op daken kan tot besparingen op het gasverbruik ten behoeve van verwarming en warm tapwater leiden. Echter de terugverdientijd is sterk afhankelijk van het verbruiksprofiel van warm tapwater en leiding lengtes. De geringe gasbesparing en relatief korte levensduur maken een zonnecollector systeem voor particulieren niet rendabel in Nederland. De terugverdientijd kan onder voorwaarden goed zijn voor grotere installaties. De investeringssubsidie voor particulieren en Energie investeringsaftrek (EIA) voor bedrijven kunnen de terugverdientijd nog verkorten.

De terugverdientijd voor zonnecollectoren bij particulieren ligt tussen de 18 en 21 jaar. Voor een klantspecifieke terugverdientijd berekening die ook voor een financiering gebruikt kan worden kunt u het beste contact opnemen met ons.

Neem direct contact met ons op