Wat is een zonnecollector?

Door middel van een zonnecollector kan energie uit zonlicht worden omgezet in thermische energie. Het installeren van zonnecollectoren op daken kan tot een besparing op het gasverbruik ten behoeve van tapwater en ruimteverwarming leiden. Een zonnecollector systeem bestaat uit de volgende componenten:

–          Collector (Wat is een zonnecollector en hoe werkt het?)
–          Boiler (Hoe werkt een zonneboiler?)

Collector
De collector kan middels een montagesysteem op het dak bevestigd worden. Het meest gangbaar zijn de vlakke plaat -en vacuüm buis collectoren.

Vlakke plaat zonnecollector
In de vlakke plaat collector ligt een zwarte absorptieplaat die opwarmt door zonlicht. Doordat het geheel goed geïsoleerd is blijft de warmte in de collector. Middels leidingen wordt een koude vloeistof langs de absorptieplaat geleidt waardoor warmte afgevoerd wordt.

vlakke plaat collector

 

Vacuüm buis zonnecollector
De vacuüm buis collector bestaat uit twee glazen buizen in elkaar. Tussen beide buizen is een vacuüm. De binnenste buis wordt opgewarmd door zonlicht. Door het vacuüm en een spectraalselectieve laag kan warmte niet door convectie of straling de collector verlaten. Door de binnenste buis stroomt een vloeistof die de warmte afvoert.

vacuumbuis collector

 

Boiler
De warmte uit de collector wordt afgegeven en opgeslagen in de boiler. Water voor tapwater of ruimteverwarming wordt in de boiler voorverwarmd. Wanneer het water nog niet de juiste temperatuur heeft kan dit met de gasketel na verwarmd worden.

boilervaten