Zonne-energie

Zonne-energie wat is dit eigenlijk? Sinds de opkomst van zonne-energie in 2010 heeft iedereen het over het opwekken van zonne-energie, maar desalniettemin wordt de terminologie vaak verkeerd toegepast. De definitie van zonne-energie is in grondbeginsel het omzetten van warmte en licht van de zon naar een door de mens te gebruiken energievorm.

De opkomst van zonne-energie is in de eerste plaats te danken aan de toenemende vraag naar energie wereldwijd en de daarmee gepaard gaande stijgende prijzen van energie. Maar het vindt bijvoorbeeld ook zijn oorsprong in een maatschappelijk belang om energie op te wekken uit alternatieve energiebronnen, omdat de fossiele brandstoffen niet eindeloos zijn. De meeste energie die we tot op de dag van vandaag gebruiken wordt gemaakt in energiecentrales. Deze energiecentrales gebruiken voornamelijk steenkool en aardgas als brandstof.

De te onderscheiden energievormen bij zonne-energie zijn warmte en elektriciteit:
– Het omzetten van de energie van de zon naar thermische energie (warmte) gebeurt door middel van een zonnecollector.
– Het omzetten van de energie naar elektrische energie (elektriciteit) gebeurt door middel van een zonnepaneel.

In de onderstaande afbeeldingen wordt schematisch weergegeven hoe de energie van de zon wordt omgezet naar warmte en elektriciteit. Klik op de link voor een uitgebreide toelichting van de werking van een zonnecollector of een zonnepaneel.

Schematische weergave thermische energie
klik hier voor een uitgebreide omschrijving voor de werking van de zonnecollector.

zonnecollector

 

Schematische weergave elektrische energie
klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de werking van het zonnepaneel.

schema
Hoe werkt salderen?
Een PV systeem is in de meeste gevallen aangesloten op het elektriciteitsnet. Op deze manier kan het overschot aan zonnestroom in de zomerperiode teruggeleverd worden aan het net. Deze kan in de wintermaanden weer kosteloos worden gebruikt uit het net. Energieleveranciers zijn verplicht bij kleinverbruikers om het overschot aan zonnestroom onbeperkt in mindering te brengen op het jaarverbruik (saldering). Dit betekent dat een kWh zonnestroom die teruggeleverd wordt evenveel waard is als een kWh die ingekocht wordt bij de energieleverancier. Wanneer er meer zonnestroom terug geleverd wordt dan het totale jaarverbruik zijn energieleveranciers verplicht een “redelijke” teruglever vergoeding te betalen.  Daniels Smart Energy kan precies berekenen wat voor uw situatie het meest rendabele systeem is.

Verbruiksprofiel

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom zonne-energie?

Welke uitvoeringsvormen zijn er op gebied van zonne-energie?

PV op dak

PV op dak

 

Meer informatie

PV op land

PV op dak

 

Meer informatie

Elektrisch stoken

PV op dak

 

Meer informatie

Elektrisch vervoer

PV op dak

 

Meer informatie

Zonnecollectoren

PV op dak

 

Meer informatie