Werkmethodiek

Daniels Smart Energy adviseert en begeleidt de klant van conceptvorming tot en met de oplevering van de duurzame energie installatie. Tijdens het proces word inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn en wat de meest optimale (bedrijfsspecifieke) oplossingen zijn. De klant blijft te allen tijde zelf degene die de beslissingen neemt.

Tijdens het gehele proces neemt Daniels Smart Energy de projectleiding voor haar rekening. Onze specialistische kennis zorgt ervoor dat de klant geen tijd hoeft te investeren in kennisopbouw en projectleiding. De klant kan zich dus blijven focussen op zijn primaire bedrijfsvoering terwijl Daniels Smart Energy de meest duurzame energie oplossing realiseert.

Onze werkwijze is te onderscheiden in twee fasen.

De eerste fase is te typeren als een inventarisatiefase. Tijdens deze fase wordt er informatie verzameld en geanalyseerd om tot een klant specifiek advies te komen.

Inventarisatiefase

– Op welke kosten (gas en/of elektriciteit) kan het meest bespaard worden.
– Welk concept installatie met welke capaciteit het best gekozen kan worden en de kortste terugverdientijd heeft.
– Wat het meest optimale gebruik, de beste methode van energie buffering en/of de gunstigste manier van energie (terug) levering is.
– Het berekenen van de terugverdientijd en de fiscale effecten.
– Het aanvragen van subsidies en vergunningen.
– De inventarisatiefase wordt afgesloten met een rapportage welke mondeling wordt toegelicht bij de klant.

De tweede fase is te typeren als de realisatiefase. Tijdens deze fase ligt de nadruk op het projectmanagement.

Realisatiefase:

– Het functioneel specificeren van de bouwkundige- en installatietechnische- investeringen.
– Welke aannemers en leveranciers het best uitgenodigd kunnen worden voor offerte vorming.
– Welke energie bedrijven het best uitgenodigd kunnen worden voor offerte vorming.
– Het komen tot leverancierskeuze en contractvorming.
– Het begeleiden van het laten bouwen en installeren van installaties.
– Het laten zeker stellen en zichtbaar maken van de gespecificeerde prestatie van de installaties.
– Het aanvragen van duurzaamheidsverklaringen.
– Het zekerstellen van het laten uitkeren van de subsidies.
– Het (laten) onderhouden en of updaten van de installatie.
– Het indien gewenst na oplevering blijvend monitoren van de prestatie en opbrengsten van de installatie, de status van de energie contracten en de controle van de facturatie door de energieleverancier.

Bovenstaande werkzaamheden vatten de werkmethodiek van Daniels Smart Energy in hoofdlijnen samen.