Warmtepompen

Algemene informatie
Een warmtepompsysteem levert duurzame verwarming en koeling. Het installeren van een of meerdere warmtepompen kan tot grote besparingen op het gasverbruik ten behoeve van verwarming en tevens op het elektriciteitsverbruik voor airconditioning leiden. Een aardwarmtepomp haalt energie uit de grond totdat een gewenste temperatuur is bereikt. Slangen met koelvloeistof worden diep in de grond aangebracht. De vloeistof wordt vervolgens rondgepompt en via een warmtewisselaar wordt de energie afgegeven aan een laag temperatuur verwarmingssysteem. Een luchtwater warmtepomp haalt energie uit de lucht. Er wordt een buitenunit in de buitenlucht geplaatst. De warmtepomp verbruikt elektriciteit om de thermische energie uit de vloeistof te krijgen. De werking is vergelijkbaar met een koelkast. Een voorwaarde voor verwarmen met lage temperaturen is dat het afgifte oppervlak relatief groot moet zijn (vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren). Het nadeel van lage temperatuur verwarming is dat het toepassen bij bestaande bouw een flinke investering kan vragen en bouwkundig niet altijd mogelijk is. Warmtepompen zijn er in vele capaciteit – en prijsklassen. In de zomer kan energie aan een ruimte worden onttrokken (koeling) en teruggevoerd naar de buitenlucht of bodem.

Schematische weergave warmteterugwinning

schema WTW

Duurzaamheid
De duurzaamheid van een warmtepompsysteem is afhankelijk van de “coëfficiënt of performance” (COP). De COP geeft aan wat de verhouding is tussen de afgifte van duurzame warmte uit de bodem en de hoeveelheid elektrische energie die noodzakelijk is voor de warmtepomp.

COP = warmte afgifte / elektriciteitsverbruik

Voor een economisch en duurzaam systeem geldt een minimale COP van 3,5. Het heeft de voorkeur om de warmtepomp te voeden met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (zonnepanelen).

Toepassingsgebied
– Midden- en kleinbedrijf (MKB)
– Agrarische sector
– Vereniging van eigenaren (VvE)
– Particuliere collectieven.

Vergunningen
– Omgevingsvergunning (bij open systeem)

Subsidies
– Provinciale of gemeentelijke aanvullende subsidies.
– ISDE subsidie

Neem voor de actuele stand van zaken omtrent subsidies contact op met Daniels Smart Energy

Financiering
Met betrekking tot de financiering zijn er zogenoemde “groene leningen”. Bij deze leningen krijg je korting op het rentepercentage. Deze leningen zijn voornamelijk bedrijfsmatig bedoeld. Voor particulieren bieden de meeste banken gunstige leenvoorwaarden aan ten aanzien van duurzame energie investeringen.

Wilt u een financiering aanvragen bij uw bank voor een warmtepompinstallatie en heeft u een gedegen onderbouwing nodig ten aanzien van de terugverdientijd? Daniels Smart Energy kan u ondersteunen door middel van een terugverdientijdberekening en advies bij uw accountant en bank.

Fiscale voordelen
– Energie investeringsaftrek (EIA)
– Milieu investeringsaftrek (MIA)
– Willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL)
– Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Neem voor de actuele voorwaarden contact op met Daniels Smart Energy.

Rentabiliteit
De terugverdientijd ligt tussen 5 en 10 jaar. Er vanuit gaande dat de warmtepomp wordt gevoed met goedkope energie van zonnepanelen. Een warmtepomp is het meest interessant voor nieuwbouw. De onderhoudskosten zijn relatief laag. Voor een klantspecifieke terugverdientijd berekening, die ook voor een financiering gebruikt kan worden, kunt u het beste contact opnemen met ons.

Neem direct contact met ons op