Update SDE+ voorjaar 2017

7 apr 2017

Update SDE+ voorjaar 2017

Update SDE+ voorjaar 2017

Van 7 tot en met 30 maart 2017 was de voorjaarsronde van de SDE+ regeling geopend. Gisteren zijn door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de resultaten bekend gemaakt van de totaal aantal aanvragen en de aanvragen per ronde. Helaas geeft dat nog niet aan of uw aanvraag ook daadwerkelijk is beschikt, maar het geeft wel een goede indicatie van de kans op een beschikking.

Hoe was de regeling ook alweer? Kijk dan even hier voor de uitleg van de regeling.

De onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal aantal aanvragen welke zijn verricht over de verschillende categorieën. Er is een totaal vermogen van 3.811 Mw aangevraagd. Het totaal aangevraagde vermogen is goed voor een aanvraagbedrag van 7,13 miljard euro subsidie. Er was in totaal voor de voorjaarsronde 6 miljard euro ter beschikking. Er is dus een overschrijving van ongeveer 19% van het budget. Ten opzichte van 2016 een kleine overschrijving (in de najaarsronde van 2016 was er nog een overschrijving van 130%).

De categorie Zon-PV was goed voor 96% van de aanvragen (4.484 van totaal 4.673 aanvragen). Saillant detail is dat 96% van de aanvragen goed zijn voor slechts 45% van het totaal aangevraagde subsidie bedrag (3,21 van totaal 7,132 miljard euro). Dat wil zeggen dat de overige 189 aanvragen goed zijn voor 55% van het subsidie budget. In onderstaande tabel kunt u zien in welke categorie de overige 189 aanvragen zijn gedaan, hoeveel subsidie hier is aangevraagd en hoeveel vermogen in Mw.

Wij hebben als extra kolom toegevoegd een rekenkolom waarin het aangevraagde budget per categorie wordt gedeeld door het aanvraagde vermogen. Zo krijgen we de gemiddelde subsidie bijdrage per categorie in € mln per mW in beeld.

Aanvragen per fase
De aanvragen zijn verdeeld over 3 fases waarin kon worden aangevraagd. Hieronder is inzichtelijk gemaakt welke aanvragen er zijn geweest per fase en welke aanslag dit heeft gehad op het subsidiebudget. Op basis van deze gegevens kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat alle aanvragen in fase 1 en 2 (tot maximaal 11 eurocent) binnen het budget vallen. De subsidiepot is ergens overschreven in de derde fase (subsidieaanvraag 11,1 eurocent tot en met 13 eurocent). De komende periode zal het Rijksdienst voor ondernemend Nederland de subsidieaanvragen beoordelen op inhoud. Eind mei / begin juni zal er formeel worden gecommuniceerd over uw SDE+ aanvraag. Gezien het aantal aanvragen (1.678) van Zon-PV in fase 3 kunnen we ook voorzichtig concluderen dat ondanks het feit dat de subsidie per mW voor Zon-PV relatief laag is (een van de goedkoopste categorieën) niet alle aanvragen gehonoreerd zullen worden.

 

- Nieuws

Comments are closed.