Stimuleringsregelingen asbestsanering

2 mei 2016

Stimuleringsregelingen asbestsanering

“Asbest er af zonnepanelen er op 2016” en “Landelijke regeling verwijdering asbestdaken”

Zoals bekend zijn asbestdaken met ingang van 2024 bij wet verboden. De overheid (vanuit de provincies) stimuleert de asbestsanering van deze daken door een subsidie te verstrekken voor de saneringskosten indien er geïnvesteerd wordt in een zonnestroom installatie vanaf minimaal 5 kWp. Dit is een bedrag van € 4.50 per/m²

Met ingang van dit jaar is er voor 2016 vanuit de landelijke overheid en tweede en nieuwe stimuleringsmaatregel bijgekomen. Het betreft hier een subsidieregeling voor de asbestsanering van daken waarbij het niet noodzakelijk is te investeren in een PV zonnestroom systeem. Het gaat hier eveneens om een bedrag van € 4,50 per/m²

Het goede nieuws is dat recentelijk is bekend geworden dat beide subsidies voor asbestsanering gestapeld mogen worden en dat het subsidiebedrag daarbij kan oplopen tot € 9,- per m². Voorwaarde is wel dat er minimaal 5 kWp aan PV vermogen wordt geïnstalleerd en minimaal 250 m² dak wordt gesaneerd. Het maximale subsidiebedrag is € 15.000,- per adres.

Budget stimuleringsmaatregel “Asbest er af zonnepanelen er op 2016 Provincie Groningen” uitgeput.

Via de website van de Provincie Groningen is bekend gemaakt dat het budget voor de “Stimuleringsmaatregel asbest er af zonnepanelen er op” is uitgeput. Na navraag bij de provincie Groningen blijkt dat deze asbestsanering regeling voor dit jaar óók geen vervolg te krijgt. Vooralsnog kan er dus pas weer met ingang van 2017 een subsidieaanvraag gedaan worden.

T.a.v. asbest sanering kan in Groningen nog wel van de landelijke regeling voor de verwijdering van asbestdaken gebruik gemaakt worden.

Voor meer informatie over de specifieke voorwaarden in de 4 noordelijke provincies en om de vraag te beantwoorden of u in aanmerking kunt komen voor deze stimuleringsmaatregel staan wij u graag te woord. U kunt contact telefonisch met ons opnemen via 0592 – 27 30 59 of stuur een mail met uw vraag naar info@danielssmartenergy.nl

(Bronnen: RVO.nl, Asbast van het dak.nl, provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)

 

- Nieuws

Comments are closed.