SDE + 2019 Najaarsronde

13 sep 2019

SDE + 2019 Najaarsronde

SDE+ 2019 (najaar) zon PV

 • De Stimulering Duurzame Energie (SDE) regeling betreft een productie subsidie. Over elke opgewekte kWh ontvang je een vaste vergoeding per kWh;
  • Het subsidiebedrag bestaat uit een vergoeding – minus de basisenergieprijs (het correctiebedrag).
 • De subsidie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar;
 • De subsidie voor zonne-energie is maximaal 9,9 eurocent per kWh;
 • De SDE+ subsidie heeft een maximum van 950 vollasturen per jaar (vermogen * 0,95 = opbrengst)
 • De PV installatie dient uiterlijk 1,5 jaar na ontvangst beschikking te worden gerealiseerd.
 • In de SDE subsidie wordt er onderscheid gemaakt tussen de levering van de opgewekte energie aan het net (netlevering) en het eigen verbruik (niet net levering). Het verschil van 2,8 eurocent staat gelijk aan de besparing op energiebelasting en transportkosten bij de netwerkbeheerder.
 • Er zijn 3 aanvraagrondes waarin subsidie aangevraagd kan worden.
 • Fase 1: tot maximaal 9 eurocent subsidie per kWh (start op 29 oktober 09.00)
 • Fase 2: tot maximaal 9,9 eurocent subsidie per kWh (start op 4 november 17.00 uur)
 • Fase 3: tot maximaal 9,9 eurocent subsidie per kWh (start op 11 november 17.00 uur)
 • De SDE+ regeling is niet mogelijk in combinatie met EIA.
 • Bij de aanvraag van de subsidie zal u worden gevraagd om een transport indicatie van de netbeheerder (lees hier verderop meer over).

Zie tabel hieronder voor een overzicht van de subsidie en correctiebedragen.

Bron; RVO.nl

Voor hoeveel SDE+ aanvragen?  Wat is de verdiencapaciteit?

Deze vragen zijn specifiek voor uw situatie en locatie. Hierbij zijn de bepalende factoren o.a. het beschikbare dakoppervlak, mogelijkheid tot het terug leveren op het net (wel of geen schaarste gebied) en uw investeringsruimte. Het wegnemen van het eigen verbruik is daarnaast ook van invloed op de verdiencapaciteit en terugverdientijd.

Hieronder drie indicatieve voorbeeld berekeningen waarbij wij uitgaan van 100% teruglevering op het net.  

Transport indicatie van de netbeheerder

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen heeft het RVO besloten om de regelgeving (voorwaarden voor een aanvraag) SDE+ najaar 2019 te wijzigen. Om een SDE+ najaar 2019 aanvraag voor zon PV in te dienen moet er een transportindicatie van de netbeheerder meegestuurd worden waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

De regel rondom een transportindicatie is nog niet 100% definitief. Deze maand (Sept ‘19) is er een debat in de Tweede Kamer en wordt de definitieve SDE+ 2019 najaars regeling vastgesteld. Momenteel wordt er door de netbeheerders al wel druk gewerkt aan een praktische toepassing (web portaal) om een transportindicatie te kunnen afgeven. Dit is voor ons voldoende signaal om er vanuit te gaan dat een transportindicatie met de najaars aanvraag meegestuurd dient worden. 

Aanvraag SDE+ regeling              

 • Wij verzorgen graag de aanvraag voor de SDE+ 2019 regeling voor jullie. Dat is inclusief de benodigde transport indicatie van de netbeheerder.
 • Voor het uitvoeren van deze aanvraag rekenen wij eenmalig € 500-, excl. BTW.
 • De aanvraag zal worden uitgevoerd in overleg met u in de tweede of derde fase ( 9,9 eurocent).
 • Bij het verkrijgen van een eventuele beschikking zijn er geen verdere verplichtingen aan Daniels Smart Energy.
- Nieuws

Comments are closed.