SDE+ 2017 regeling

23 dec 2016

SDE+ 2017 regeling

SDE+ 2017 regeling. Wat kunt u verwachten?

Met de SDE+ levert het minsterie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023.

SDE+ voorjaar 2017 start 7 maart
Het kabinet stelt een verplichtingenbudget open van € 6 miljard in de voorjaarsronde SDE+ 2017. De voorjaarsronde zal lopen van 7 maart tot en met 30 maart 2017. In de najaarsronde wil het kabinet een zelfde bedrag van € 6 miljard openstellen. Het kabinet neemt daarover een definitief besluit na de sluiting van de voorjaarsronde.

Van 4 naar 3 fases SDE+
Het aantal fases voor het indienen van projecten gaat van 4 naar 3 fases. Met het verlagen van het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh naar € 0,130/kWh komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een koolstofarme energievoorziening.

 

Fasebedragen SDE+ voorjaar 2017

Fases en data

Maximum fasebedrag

elektriciteit en warmte
(€/kWh)

Maximum fasebedrag

hernieuwbaar gas
(€/kWh)

Fase 1: 7 maart, 9.00 uur

0,090

0,064

Fase 2: 13 maart, 17.00 uur

0,110

0,078

Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur

0,130

0,092

 

Wijzigingen SDE+ 2017 categorieën productie-installaties:

Biomassa

  • Bij- en meestook: In het Energieakkoord is afgesproken om deze technologie vanaf 2015 te stimuleren voor maximaal 25 PJ. Het is nog niet bekend of de categorieën bij- en meestook in 2017 worden opengesteld. In de Aanwijzingsregeling voor de SDE+ 2017 wordt dit gepubliceerd.
  • Bij- en meestook: Vanaf 1 januari 2017 is banking ook toegestaan voor de categorieën bij- en meestook.
  • Thermische conversie warmte: Voor ketels industriële stoom uit houtpellets wordt het minimum vermogen van ≥ 10 MWth verlaagd naar ≥ 5 MWth.
  • WKK-installaties: Omzetting MEP naar SDE+ vervalt voor deze categorie. Verlengde levensduur blijft in 2017 nog mogelijk. In 2018 vervalt deze optie.
  • Monomestvergisting: Nieuw in 2017 is de bovengrens van het maximale opgesteld vermogen van 400 kW voor deze categorieën. Projecten voor monomestvergisting die groter zijn, kunnen een subsidieaanvraag indienen in de categorie mestcovergisting.
  • Tender monomestvergisting: In 2017 wordt een aparte tender voor monomestvergisting opengesteld. Na beoordeling van de tenderregeling door de Europese Commissie vindt publicatie in de Staatscourant plaats. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Zon

  • Zonthermie: Subsidieaanvragen in deze categorie kan voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW.
  • Zon-PV projecten komen alleen in aanmerking voor SDE+ subsidie als zij een grootverbruikersaansluiting hebben. Laat u zich goed informeren door uw netbeheerder over de hoogte van de kosten van de aansluiting. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS.

Geothermie
De categorie Geothermie WKK wordt in 2017 niet opengesteld.

- Nieuws

Comments are closed.