SDE+ 2016 Actuele stand van zaken

23 dec 2016

SDE+ 2016 Actuele stand van zaken

SDE+ 2016 actuele stand van zaken.

Voorjaarsronde
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2016) is een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. De 4,0 miljard euro die voorjaar 2016 beschikbaar was voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 986 duurzame energie projecten. Van het totale budget van 4,0 miljard euro is: 211 miljoen euro toegekend aan 846 projecten voor hernieuwbare elektriciteit; 3.440 miljoen euro toegekend aan 132 projecten voor hernieuwbare warmte én WKK; 349 miljoen euro toegekend aan 8 projecten voor hernieuwbaar gas. 


Najaarsronde
Van 27 september tot en met 27 oktober 2016 was de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2016) geopend. In de tweede rond was er 5 miljard euro ter beschikking gesteld door de overheid. In onderstaande tabel staat de eindstand van de ingediende aanvragen tijdens de najaarsronde voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. Ook vindt u hier de overzichten van de aanvragen per fase. Voor de najaarsronde van de SDE+ 2016 is een budget van € 5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu beoordeeld. Deze beoordeling van de projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking.

Najaarsronde aanvragen per fase

In onderstaande tabellen is duidelijk te zien hoe de aanvragen zijn verdeeld per fase.
Zo valt op dat er in de eerste fase ondanks het lage fasebedrag van maximaal 9 eurocent per kWh (subsidie maximaal 4,6 eurocent per kWh) toch nog 388 aanvragen zijn gedaan in de categorie zon-PV. In de tweede en derde fase loopt dit aantal op naar respectievelijk 1.903 aanvragen bij maximaal 11 eurocent per kWh (subsidie maximaal 6,6 eurocent per kWh) en 2.012 aanvragen bij maximaal 13 eurocent per kWh (subsidie maximaal 8,4 eurocent per kWh). Ondanks dat het maximale subsidiebedrag was bereikt in fase 3 voor de categorie zon-PV zijn er in fase 4 nog 128 aanvragen geweest. Feitelijk zijn deze aanvragen natuurlijk gewoon te laat ingediend.

Opvallend is ook dat er wederom een subsidie is verstrekt aan vermoedelijk één van de kolencentrales, waarbij bijstook van biomassa wordt gesubsidieerd. Dit was in de voorjaarsronde ook al goed voor ruim 50% van de totale subsidiepot (2,2 miljard euro).

Het totale aanvraagde budget in de najaarsronde van 11,5 miljard euro doet vermoeden dat de pot voor de voorjaarsronde (6 miljard euro) wederom overschreven zal worden.
Het is te hopen voor alle projecten die dit jaar geen subsidie zullen ontvangen dat de beschikte projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden pas dan kunnen we concluderen of de gekozen methode met meer prijsconcurrentie haar vruchten afwerpt.

- Nieuws

Comments are closed.