Kamerbrief verloop eerste openstelling SDE+ 2016

10 mei 2016

Kamerbrief verloop eerste openstelling SDE+ 2016

Op 22 maart 2016 is de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met een budget van 4 miljard euro opgesteld. De SDE+ regeling was opengesteld tot 28 april. Op 9 mei 2016 heeft Minister van Economische Zaken Henk Kamp de tweede kamer geïnformeerd met een brief over het verloop van de eerste aanvraagronde.
In de brief geeft de Minister aan dat er in de voorjaarsronde van de SDE+ veel aanvragen zijn binnengekomen. In totaal zijn er 3.354 aanvragen ingediend met een budgetclaim van in totaal € 8,2 miljard.

De aanvragen zijn verspreid over de verschillende fases.

In de eerste fase is er voor ruim 2 miljard euro aangevraagd voor met name projecten in de categorieen geothermie en ketels voor vloeibare biomassa.
In de tweede fase is er voor bijna 2,9 miljard euro aangevraagd. De grote aanvragers waren hier enkele aanvragen voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales en mest(co)vergisting.
In de derde fase is er veel aangevraagd op gebied van Zon-PV. Het aangevraagd budget stond na fase 3 op 7,8 miljard euro.
De openstelling van de vierde fase heeft weinig nieuwe projecten opgeleverd.
SDE verloop

 

 

 

 

 

 

Naast bovenstaande informatie heeft de Minister van Economische zaken ook gecommuniceerd hoeveel aanvragen er per catergorie zijn gedaan. Zie hiervoor onderstaand overzicht.
Veruit de meeste aanvragen zijn gedaan op gebied van Zon-PV. Indien alle aangevraagde projecten uit fase 1 en fase 2 voldoen aan de voorwaarden zal er geen subsidie beschikbaar zijn voor Zon-PV.

SDE aanvragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning
De projecten worden op dit moment beoordeeld op basis van de eisen uit de regeling en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Dit proces zal in ieder geval tot juli in beslag nemen.
Zodra er meer informatie ter beschikking komt zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte brengen.

Bron: Kamerbrief Minister van Economische zaken d.d. 9 mei 2016 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/09/kamerbrief-verloop-eerste-openstelling-sde-2016)

 

- Nieuws

Comments are closed.