Geschiedenis

In 2009 besloot Rudy Daniels, na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de speciale machinebouw, om een adviesbureau op het gebied van duurzame energie installaties op te richten.

De eerste periode van 2009 bestond voornamelijk uit het schrijven van een ondernemingsplan voor het nieuw op te starten bedrijf. Na het schrijven van het ondernemingsplan is Daniels Smart Energy op 23 november 2009 onder nummer 01167178 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tijdens het eerste jaar blijkt al snel dat Daniels Smart Energy invulling kan geven aan een grote behoefte bij ondernemers aan onafhankelijk advies en projectleiding. In de jaren 2010 en 2011 worden voornamelijk projecten in de agrarische sector gerealiseerd.

In januari 2012 wordt de eerste werknemer aangenomen: Jurre Dijkstra versterkt Daniels Smart Energy op gebied van bedrijfseconomisch advies. In dit jaar is er naast advisering en projectleiding ook voldoende tijd besteed aan het uitbouwen van technologische kennis, uitvoeringsconcepten, het verbeteren van het business proces en de selectiecriteria voor leveranciers. In 2012 groeit hiertoe naast de agrarische sector ook de belangstelling bij overheden, het MKB en Verenigingen van eigenaren.

In de loop van 2013 is de website geheel vernieuwd. Na het vernieuwen van de website is er ook betere focus gekomen op het maken van zowel online reclame als het plaatsen van advertenties in printed media. Tevens is Daniels Smart Energy aanwezig op een aantal beurzen in 2013. Op deze wijze vinden ook steeds meer klanten hun weg naar Daniels Smart Energy.

In 2014 zijn er diverse grote PV (zonnestroom) systemen gerealiseerd zonder subsidie. Tevens is er voor veel grote klanten SDE subsidie aangevraagd. Begin 2015 zijn deze allemaal positief beschikt. Daarnaast is er veel tijd besteed aan de ontwikkeling van een mestverbrander. Door het veranderen van wet- en regelgeving is de haalbaarheid van een mestverbrander op boerderij schaal aanzienlijk gestegen. In samenwerking met een Duitse firma is er een totaal concept ontwikkeld. Er is in samenwerking met de Stenden Hogeschool een marktonderzoek uitgevoerd.

Begin 2015 is Daniels Smart Energy overgestapt op hybride auto’s. Zowel Jurre als Rudy rijden nu in een Volkswagen Golf GTE. De korte afstanden van kantoor worden volledig elektrisch gereden. Deze elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonnepanelen op kantoor. De langere afstanden > 50 km worden nog “gewoon” op benzine gereden. De auto’s zijn voorzien van reclame en zijn een positief visitekaartje voor het bedrijf bij klanten. In 2015 is de ontwikkeling van de mestverbrander doorgezet en hebben er o.a. verbrandingsproeven plaatsgevonden en zijn er geur en emissiemetingen verricht.

Midden 2015 is opnieuw een medewerker aangenomen: Frits Vellinga is Daniels Smart Energy komen versterken op gebied van Marketing & Sales.

Voor de toekomst verwacht Daniels Smart Energy een continue groei. De afgelopen jaren is gebleken dat investeren in duurzame energie complex en voortdurend aan verandering onderhevig is. Als gespecialiseerd adviesbureau heeft Daniels Smart Energy veel kennis in huis om veel geld voor haar klanten te besparen.

In 2016 is Daniels Smart Energy zich ook gaan richten op de toepassing van warmtepompen en kleine windmolens.

In 2018 zijn Klaas Jan Alma en Anita Groen ons team komen versterken.

In 2019 zijn Ramon Daniels en Willem Kruseman in dienst gekomen. We doen nog steeds meer grote PV projecten op basis van SDE

We hebben in 2018 onze mestverbrander gepresenteerd aan de markt op de Poultry beurs te Hardenberg. Hiervoor is tevens de entiteit VOF Combest opgericht. We werken aan naamversterking op de Agro Techniek Beurs te Assen.