Elektrisch stoken

Algemene informatie

Ruimteverwarming in de winter is een van de grootste energieverbruikers bij particulieren en bedrijven. Gasverbruik bepaalt voor meer dan 2/3 de energierekening. Daniels Smart Energy heeft een concept ontwikkelt “stoken met PV”. Zonne energie wordt met name opgewekt in periodes dat de verwarming uit staat. Zelf warmte of elektriciteit opslaan is duur en heeft beperkingen. Het is onder voorwaarden mogelijk om een overschot aan zonnestroom in de zomer terug te leveren aan het net en in de winter weer af te nemen. Het elektriciteitsnet dient in dit geval als buffer van energie om het verschil tussen zomer en winter op te vangen.

Stoken met PV werkt als volgt. Op momenten van de dag dat er zonnestroom opgewekt wordt water elektrisch verwarmd. Wanneer de opbrengst van zonnestroom voor langere periode te laag is kan elektriciteit uit het net gebruikt worden. Door saldering kan het overschot aan zonnestroom van de zomer in mindering gebracht worden op de stroom van het net in de winter. In de meeste gevallen zal de gasaansluiting behouden blijven als back-up. Stoken met PV leidt tot een flinke besparing op het gasverbruik. Welk gedeelte van het gasverbruik kan worden weggenomen is afhankelijk van de toe te passen PV capaciteit. Op deze manier is elektrisch stoken met zonnestroom rendabel.

Voor meer informatie met betrekking tot de werking van zonnepanelen klik hier.

Toepassingsgebied
– Midden- en kleinbedrijf (MKB)
– Agrarische sector
– Vereniging van eigenaren (VVE)
– Particuliere collectieven.

Vergunningen
– Omgevingsvergunning voor het plaatsen van panelen bij monumenten, beschermd dorp/ stadsgezicht.
– Omgevingsvergunning bij het eventueel vervangen (sloopvergunning) van de bestaande dakbedekking en het terugplaatsen van nieuwe dakbedekking (bouwvergunning).

Subsidies
– Stimulering Duurzame Energie (SDE)
– Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop (Atsma regeling)
– Provinciale of gemeentelijke aanvullende subsidies.

Neem voor de actuele stand van zaken omtrent subsidies contact op met Daniels Smart Energy

Financiering
Met betrekking tot de financiering zijn er zogenoemde “groene leningen”. Bij deze leningen krijg je korting op het rentepercentage. Deze leningen zijn voornamelijk bedrijfsmatig bedoeld. Voor particulieren bieden de meeste banken gunstige leenvoorwaarden aan ten aanzien van duurzame energie.

Wilt u een financiering aanvragen bij uw bank voor zonnepanelen en heeft u een gedegen onderbouwing nodig ten aanzien van de terugverdientijd? Daniels Smart Energy kan u ondersteunen door middel van een terugverdientijdberekening en advies bij uw accountant en bank.

Fiscale voordelen
– Energie investeringsaftrek (EIA)
– Milieu investeringsaftrek (MIA)
– Willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL)
– Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Neem voor de actuele voorwaarden contact op met Daniels Smart Energy.

Rentabiliteit
De terugverdientijd voor elektrisch stoken ligt tussen 10 en 14 jaar. Voor een klantspecifieke terugverdientijd berekening die ook voor een financiering gebruikt kan worden kunt u het beste contact opnemen met ons.

Neem direct contact met ons op