Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Daniels Smart Energy adviseert en begeleidt van conceptvorming tot ingebruikname van de gekozen duurzame energie oplossing. In alle fasen die daar tussen liggen geven wij de ondernemer inzicht wat de mogelijkheden en meest optimale (bedrijfsspecifieke) oplossingen zijn. De ondernemer blijft te allen tijde zelf degene die de beslissingen neemt. De volgende diensten kunnen wij voor u verlenen:

Advies en begeleiding

Advisering en begeleiding voor duurzame energie installaties van ontwerp tot realisatie op gebied van biomassaverbranding, mestverbranding, warmtepompen, warmteterugwinning en zonne-energie.

Haalbaarheidsstudie

Het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden op gebied van duurzame energie installaties. Er wordt gekeken wat technisch, bouwkundig, juridisch en financieel de meest optimale oplossing is. Een duurzame energie installatie is maatwerk.

Rentabiliteit

Het berekenen van de rentabiliteit en de fiscale effecten van de investering is een van de standaard uitkomsten van het vooronderzoek. Met de terugverdientijd berekening is het mogelijk om een financiering aan te vragen.

Financiering

Indien gewenst kan Daniels Smart Energy de klant adviseren en ondersteunen bij een financieringsaanvraag. Het toelichten van de berekeningen en de gebruikte parameters is voor accountants en financiers van waarde.

Subsidies

De mogelijkheden op subsidie gebied worden in kaart gebracht. De aanvraag van de subsidie en de communicatie met de subsidieverstrekker kan worden verzorgd door Daniels Smart Energy.

Fiscale regelingen

In overleg met de klant en de accountant zal Daniels Smart Energy de mogelijkheden aangeven op fiscaal gebied. De accountant zal zorg dragen voor het aanvragen van de fiscale regelingen.

Specificaties

Van het gekozen concept worden functionele specificatie geschreven. Op basis van deze functionele specificaties worden offertes opgevraagd bij tenminste 3 verschillende leveranciers.

Leverancierskeuze

Het onafhankelijk beoordelen van ontvangen offertes op gebied van duurzame energie installaties, asbest sanering en het vernieuwen van de dakbedekking.

Contractvorming

Nadat de klant de intentie heeft uitgesproken om met één van de leveranciers zaken te doen zal Daniels Smart Energy ervoor zorgen dat er een juridisch, technisch en financieel goed contract wordt gemaakt door de leverancier.

Aanpassen aansluitingen

De bestaande aansluitingen (gas en elektriciteit) optimaliseren op technisch en financieel gebied. Dit kan betekenen dat aansluitingen worden samengevoegd, dat aansluitingen worden verwijderd of dat aansluitingen worden verkleind of vergroot.

Dakstijfheid

De dakbelasting zal in veel gevallen toenemen. Indien gewenst zal Daniels Smart Energy de dakstijfheid laten zekerstellen en indien nodig laten verzwaren.

Asbest saneren

Indien er sprake is van een asbest dakbedekking kan Daniels Smart Energy het saneren van de asbest dakbedekking begeleiden. Er zal i.o.m. de klant eisen worden opgesteld en er zullen d.m.v. een specificatie offertes worden opgevraagd.

Vergunning aanvraag

In overleg met de klant kan Daniels Smart Energy een rol spelen in het aanvragen van benodigde vergunningen voor de duurzame energie installatie. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het aanvragen van vergunningen op de juiste wijze.

Energiecontract

Het investeren in een duurzame energie installatie vergt ook vaak een aanpassing in het energiecontract. Daniels Smart Energy zal ervoor zorgen dat het energiecontract wordt geoptimaliseerd al dan niet met de bestaande energieleverancier.

Overige aanbestedingen

Het begeleiden van bijvoorbeeld het vernieuwen van de dakbedekking, aanpassen elektrische inrichtingen, uitvoeren van gestuurde boringen, uitvoeren van bodemonderzoek en overige werkzaamheden die binnen de contouren van het project passsen.

Presentaties

Daniels Smart Energy geeft graag presentaties over duurzame energie voor agrarische studieclubs

Prestatiemeting

Bij oplevering controleren wij of de installatie technisch voldoet aan de vooraf door ons op gestelde eisen. Op deze wijze heeft de klant voor de laatste betaling inzichtelijk of het systeem technisch goed zal gaan functioneren.

Monitoring

Daniels Smart Energy heeft unieke monitoring software waarbij wij in staat zijn om dagelijks het presteren van uw systeem te beoordelen aan de hand van de instraling van de zon. Kijk hier voor meer informatie.

Kijk bij Werkmethodiek om in hoofdlijnen onze werkwijze te zien.

Kijk bij Missie en Visie om meer over onze filosofie te weten te komen.