Bijna 750 jonge boeren doen subsidieaanvraag voor verduurzaming bedrijf

24 mei 2019

Bijna 750 jonge boeren doen subsidieaanvraag voor verduurzaming bedrijf

In totaal hebben 741 jonge boeren tijdens de vierde opstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) een subsidie aangevraagd om hun bedrijf te verduurzamen. Samen vroegen deze agrarisch ondernemers een bedrag van 12,9 miljoen euro aan.

Op dit moment is het beoordelingsproces van deze 741 aanvragen in volle gang. JoLa is een subsidieregeling die wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Nederlandse provincies. De regeling wordt vervolgens uitgevoerd door de provincies. Boeren tot en met 40 jaar oud kunnen een beroep doen op deze regeling, die onderdeel is van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het geld dat wordt aangevraagd moet worden geïnvesteerd in verduurzaming van het bedrijf na de overname.

Record overschreden

De vierde openstelling heeft het aanvragenrecord ruim overschreden. Tijdens de openstelling eind 2017 werden 577 aanvragen gedaan (in totaal 9,9 miljoen euro). In het jaar 2016 werd de regeling twee maal opgesteld in maart en in december. Toen werden respectievelijk 422 (7,2 miljoen euro) en 250 (4,2 miljoen euro) subsidieaanvragen gedaan door jonge boeren.

Investeringen

Momenteel kent de JoLa  27 investeringscategorieën die bijdragen aan de verduurzaming van agrarische bedrijven. Deze lijst is in 2018 in samenspraak met het NAJK geactualiseerd om beter te voldoen aan de wensen van jonge boeren. Deze categorieën variëren van maatregelen om zelf energie op te wekken tot voorzieningen voor weidegang en precisielandbouw. De provincies stellen de regeling open in hun gebied en bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 27 categorieën in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen.

Tijdens de openstelling in 2018 zijn de meeste aanvragen voor zonnepanelen gedaan. Daarna volgen aanvragen voor elektrische voertuigen en emissiearme stalvloeren.

Bron: Veldpost

- Nieuws

Comments are closed.